کرگرس / کرابن سرامیک Kergres / Keraben

سری ویکتور Victor

کاشی و سرامیک کرگرس / کرابن سرامیک مدل ویکتور Victor در سایز 60x60 و رنگ بژ و آنترازیت با سطح برجسته مات به منظور دکور دیوار طراحی و تولید شده است. این سری از مجموعه کاشی و سرامیک کرگرس با کاشی و سرامیک بوستون Boston در سایز 50x100 هماهنگ و ست می‌شود. کاشی و سرامیک کرگرس مدل ویکتور Victor برای استفاده در دیوار آشپزخانه و بین‌کابینتی، لابی، Tvroon، دیوار محوطه استخر و سالن نشیمن مناسب است.

فیس‌های کرگرس ویکتور
Victor Faces
کرگرس ویکتور Boston Beige

Boston Beige
50x100

کرگرس ویکتور Boston Natural

Boston Natural
50x100

کرگرس ویکتور Victor Relief Antrazit

Victor Relief Antrazit
60x60

کرگرس ویکتور Victor Relief Beige

Victor Relief Beige
60x60

سایزتعداد در جعبهمتراژ هر کارتن
50x10031.47
60x6041.4