VIP Wash Basin

روشویی های VIP بازرگانی شهیدی در ابعاد متفاوت و با انواع طرح های سرامیک اسلب پرسلان پولیش یا مات قابل سفارش و ساخت است.

PMA Wash Basin

روشویی های پما سرامیک در ابعاد و طرح های موجود قابل سفارش است.