مجموعه بازرگانی شهیدی با هدف ارتقاء کیفیت خدمات خود و ایجاد ارتباط متقابل و سعی در افزایش رضایت مشتریان، از شما خواهشمند است که با پر کردن فرم ذیل ما ر ا در رسیدن به این هدف یاری فرمایید.

فرم نظرسنجی

مرحله 1 از 2

50%