کاشی کرگرس KERGRES

سری آپر Upper


فیس‌های کاشی کرگرس آپر
Upper Faces
کاشی کرگرس آپر Upper Forma 2

Upper Forma 2
33x33

کاشی کرگرس آپر Upper Decor

Upper Decor
30x30

سایزتعداد در جعبهمتراژ هر کارتن
30x9041.05
30x30151.3