کاشی کرگرس KERGRES

سری تیمبر Timber

فیس‌های کاشی کرگرس تیمبر
Timber Faces
کاشی کرگرس تیمبر Timber Relief

Timber Relief
60x60

سایزتعداد در جعبهمتراژ هر کارتن
60x6041.4