کاشی کرگرس KERGRES

سری سوهو Soho

فیس‌های کاشی کرگرس سوهو
Soho Faces
کاشی کرگرس سوهو Soho Beige

Soho Beige
60x60

کاشی کرگرس سوهو Soho Moka

Soho Moka
60x60

سایزتعداد در جعبهمتراژ هر کارتن
60x6041.4