کاشی و سرامیک کرگرس Kergres Keraben

سری روبی Ruby

کاشی سرامیک کرگرس سری روبی Ruby در سایز 80x80 و 60x120 و 30x90 در رنگ کرم و خاکستری طراحی و تولید شده است.

کاشی سرامیک کرگرس روبی Ruby
کاشی سرامیک کرگرس روبی Ruby
فیس‌های کاشی و سرامیک کرگرس روبی
Ruby Faces
کاشی سرامیک کرگرس روبی Ruby Marengo Polished Glossy

Ruby Marengo Polished Glossy
80x80

کاشی سرامیک کرگرس روبی Ruby Vision Polished Glossy

Ruby Vision Polished Glossy
80x80

کاشی سرامیک کرگرس روبی Ruby Cream Polished Glossy

Ruby Cream Polished Glossy
80x80

کاشی سرامیک کرگرس روبی Ruby Gris Polished Glossy

Ruby Gris Polished Glossy
80x80

کرگرس روبی Ruby Marengo

Ruby Marengo
30x90

کرگرس روبی Ruby Vision

Ruby Vision
30x90

کرگرس روبی Ruby Cream

Ruby Cream
30x90

کرگرس روبی Ruby Gris

Ruby Gris
30x90

کرگرس روبی Ruby Marengo Concept

Ruby Marengo Concept
30x90

کرگرس روبی Ruby Vision Concept

Ruby Vision Concept
30x90

کرگرس روبی Ruby Cream Concept

Ruby Cream Concept
30x90

کرگرس روبی Ruby Gris Concept

Ruby Gris Concept
30x90

کاشی سرامیک کرگرس روبی Ruby Marengo

Ruby Marengo
30x30

کاشی سرامیک کرگرس روبی Ruby Vision

Ruby Vision
30x30

کاشی سرامیک کرگرس روبی Ruby Cream

Ruby Cream
30x30

کاشی سرامیک کرگرس روبی Ruby Gris

Ruby Gris
30x30

کاشی سرامیک کرگرس روبی Ruby Marengo Forma 2

Ruby Marengo Forma 2
33x33

کاشی سرامیک کرگرس روبی Ruby Vision Forma 2

Ruby Vision Forma 2
33x33

کاشی سرامیک کرگرس روبی Ruby Vision Forma 10

Ruby Vision Forma 10
33x33

کاشی سرامیک کرگرس روبی Ruby Gris Forma 10

Ruby Gris Forma 10
33x33

سایزتعداد در جعبهمتراژ هر کارتن
80x8031.92
60x12011.42
30x9041.08