کاشی تبریز TABRIZ TILE

سری RIO

کاشی تبریز سری ریو در سایز 30x60 برای دیوار و 30x30 برای کف و رنگ بژ و استخوانی (Bone) با سطح صاف و قالب‌دار طراحی و تولید شده است. این مجموعه دارای 2 دکور برای هر رنگ، یکی دکور قالب‌دار و دیگری دکور تک گل می‌باشد.
کاشی تبریز ریو برای استفاده در کف و بدنه سرویس، آشپزخانه و بین‌کابینتی مناسب است.
فلسفه ای که در پس ترکیب رنگ و طرح ریو است حس " تجمل ناب" است. این حس در ذهن بیننده تداعی خواهد شد.

کاشی تبریز ریو Tabriz Tile Rio
کاشی تبریز سری ریو
RIO

COLOR In two : shining colors beige and gold or bone and silver. the tiles make a contemporary space that has valuable perspective as well as a golden or silver palace. APPLICATION Designed and Produced for use Inner Decoration (Walls), Hygienic Spaces (Clinics, Hospitals, Pharmacies), Kitchens, Toilets, Bathrooms, Business Places, Offices. PHILOSOPHY Inspired by nature and tried to show it through natural colors and designs. The philosophy behind this color composition and design is just PURE LUXURY. It will associated to the viewer. We are going to inspire some unique sense of magnificence when you walk through the Rio Model Tiled Palace

فیس‌های ریو
RIO Faces
کاشی تبریز ریو بژ Rio Beige Relief

Rio Beige Relief
30x60

کاشی تبریز ریو استخوانی بن Rio Bone Relief

Rio Bone Relief
30x60

کاشی تبریز ریو بژ Rio Beige Relief Decor

Rio Beige Relief Decor
30x60

کاشی تبریز ریو استخوانی بن Rio Bone Relief Decor

Rio Bone Relief Decor
30x60

کاشی تبریز ریو بژ Rio Beige Decor

Rio Beige Decor
30x60

کاشی تبریز ریو استخوانی بن Rio Bone Decor

Rio Bone Decor
30x60

کاشی کف ریو بژ Rio Beige

Rio Beige
30x30

کاشی کف ریو استخوانی بن Rio Bone

Rio Bone
30x30

Rio Gold Matt Relief Decor

Rio Gold Matt Relief Decor
30x30

Rio Silver Matt Relief Decor

Rio Silver Matt Relief Decor
30x30

Rio Gold Matt Aloma

Rio Gold Matt Aloma
1.5x60

Rio Silver Matt Aloma

Rio Silver Matt Aloma
1.5x60

سایزتعداد در کارتنمتراژ هر کارتن
30x6061.08
30x30151.34