کاشی کرگرس KERGRES

سری پتیت گرانیتPetit Granit

فیس‌های کاشی کرگرس پتیت گرانیت
Petit Granit Faces
کاشی کرگرس پتیت گرانیت Petit Granit Gray

Petit Granit Gray
60x60

کاشی کرگرس پتیت گرانیت Petit Granit Antrazit

Petit Granit Antrazit
60x60

سایزتعداد در جعبهمتراژ هر کارتن
60x6041.4