کرگرس / کرابن سرامیک Kergres / Keraben

سری پارک Park

کاشی و سرامیک کرگرس / کرابن سرامیک مدل پارک Park در سایز 50x100، 25x100 و 60x60 با رنگ بژ روشن، بژ تیره، طوسی (خاکستری) روشن و طوسی تیره با سطح قالب‌دار طراحی و تولید شده است. همچنین این محموعه دارای دکور کانسپت برای رنگ طوسی تیره و روشن در سایز 50x100 و بژ روشن و تیره در سایز 25x100 می‌باشد. کرگرس مدل پارک Park برای استفاده در کف و دیوار سرویس، آشپزخانه و بین‌کابینتی و دیوار Tv Room مناسب است.

فیس‌های کرگرس پارک
Park Faces
کرگرس پارک Park Concept Dark Gray

Park Concept Dark Gray
50x100

کرگرس پارک Park Base Relief Dark Gray

Park Base Relief Dark Gray
50x100

کرگرس پارک Park Concept Light Gray

Park Concept Light Gray
50x100

کرگرس پارک Park Base Relief Light Gray

Park Base Relief Light Gray
50x100

کرگرس پارک Park Relief Dark Beige

Park Relief Dark Beige
50x100

کرگرس پارک Park Relief Light Beige

Park Relief Light Beige
50x100

کرگرس پارک Park Concept Light Beige

Park Concept Light Beige
25x100

کرگرس پارک Park Relief Light Beige

Park Relief Light Beige
25x100

کرگرس پارک Park Relief Dark Beige

Park Relief Dark Beige
25x100

کرگرس پارک Park Concept Dark Beige

Park Concept Dark Beige
25x100

کرگرس پارک Park Relief Light Gray

Park Relief Light Gray
60x60

کرگرس پارک Park Relief Dark Gray

Park Relief Dark Gray
60x60

کرگرس پارک Park Relief Light Beige

Park Relief Light Beige
60x60

کرگرس پارک Park Relief Dark Beige

Park Relief Dark Beige
60x60

سایزتعداد در جعبهمتراژ هر کارتن
25x10051.21
50x10031.47
60x6041.4