کرگرس / کرابن سرامیک Kergres / Keraben

سری اتاوا Ottawa

کاشی و سرامیک کرگرس / کرابن مدل اتاوا Ottawa در سایز 50x100 با طیف رنگی قهوه‌ای زنگی تا مشکی با سطح صاف مات طراحی و تولید شده است.
کاشی و سرامیک کرگرس مدل اتاوا Ottawa برای استفاده در فضای داخلی و فضاهای تجاری مناسب است.

فیس‌های کرگرس اتاوا
Ottawa Faces
کرگرس اتاوا Ottawa

Ottawa
50x100

سایزتعداد در جعبهمتراژ هر کارتن
50x10031.47