کرگرس / کرابن سرامیک Keraben / Kergres

سری اسلو Oslo

کاشی کرگرس اسلو Oslo در سایز 30x60 با رنگ بژ، قهوه‌ای، سفید و طوسی (خاکستری) با سطح برجسته مات طراحی و تولید شده است. این سری از کاشی کرگرس دارای یک سطح دکور کانسپت برای هر رنگ در سایز 30x60 برای دیوار و یک دکور با رنگ بژ در سایز 30x30 برای کف می‌باشد. همچنین کف این مجموعه را می‌توان با کاشی Vermont بژ و طوسی و سایز 30x30 ست و هماهنگ کرد.
کاشی کرگرس اسلو Oslo را می‌توان در کف و بدنه دیوار سرویس، آشپزخانه و بین‌کابینتی استفاده نمود.

کاشی کرگرس اسلو
کاشی کرگرس اسلو

فیس‌های کرگرس اسلو
Oslo Faces
کرگرس اسلو Oslo Relief Beige

Oslo Relief Beige
30x60

کرگرس اسلو Oslo Concept Beige

Oslo Concept Beige
30x60

کرگرس اسلو Oslo Relief Brown

Oslo Relief Brown
30x60

کرگرس اسلو Oslo Concept Brown

Oslo Concept Brown
30x60

کرگرس اسلو Oslo Concept White

Oslo Concept White
30x60

کرگرس اسلو Oslo Relie White

Oslo Relie White
30x60

کرگرس اسلو Oslo Concept Gray

Oslo Concept Gray
30x60

کرگرس اسلو Oslo Relief Gray

Oslo Relief Gray
30x60

کرگرس اسلو Vermont Gray

Vermont Gray
30x30

کرگرس اسلو Upper Decor

Upper Decor
30x30

کرگرس اسلو Vermont Beige

Vermont Beige
30x30

کرگرس اسلو Decor Oslo Beige

Decor Oslo Beige
30x30

کرگرس اسلو Oslo Gray Forma 21

Oslo Gray Forma 21
28x31

کرگرس اسلو Oslo Beige Forma 21

Oslo Beige Forma 21
28x31

سایزتعداد در جعبهمتراژ هر کارتن
30x6061.05
30x30151.3