ناتوره Nature

کرگرس / کرابن سرامیک Kergres / Keraben

سری ناتوره NATURE

کاشی و سرامیک کرگرس / کرابن ناتوره Nature در سایز 30x90 و 30x30 و 60x60 با قالب برجسته مات طراحی و تولید شده است. کرگرس ناتوره در سایز .30x30 در رنگ‌های کوپر (قهوه‌ای زنگی)، بژ و استخوانی، در سایز 60x60 با سطح قالب‌دار در رنگ‌های استخوانی، طوسی (خاکستری)، کوپر(قهوه‌ای زنگی)، مشکی و بژ، در سایز 30x90 با 2 سطح قالب‌دار و دکور کانسپت در رنگ‌های استخوانی، کوپر (قهوه‌ای زنگی)، بژ، طوسی (خاکستری) و مشکی می‌باشد. همچنین این سری از کاشی و سرامیک کرگرس دارای 2 موزاییک مورو در رنگ‌های بژ و کوپر در سایز 30x65 و 2 موزاییک Forma 18 در رنگ‌های بژ و کوپر در سایز 33x33 و 1 موزاییک Forma 21 در سایز 28x31 و با ترکیب رنگی بژ و طوسی می‌باشد.

کاشی و سرامیک کرگرس ناتوره برای استفاده در کف و بدنه سرویس، آشپزخانه و بین‌کابینتی، کف سالن، دیوار محوطه استخر و دیوار Tv Room مناسب است.
فیس‌های ناتوره NATURE
NATURE Faces
ناتوره بژ Nature Relief Beige

Nature Relief Beige
60x60

Nature Relief Black

Nature Relief Black
60x60

Nature Relief Cooper

Nature Relief Cooper
60x60

Nature Relief Gray

Nature Relief Gray
60x60

ناتوره بن

Nature Bone
60x60

ناتوره مشکی قالبدار Nature Relief Black

Nature Relief Black
30x90

ناتوره بژ قالبدار Nature Relief Beige

Nature Relief Beige
30x90

ناتوره بن قالبدار Nature Relief Bone

Nature Relief Bone
30x90

ناتوره کوپر قالبدار Nature Relief Cooper

Nature Relief Cooper
30x90

ناتوره خاکستری قالبدار Nature Relief Gray

Nature Relief Gray
30x90

ناتوره کانسپت مشکی Nature Concept Black

Nature Concept Black
30x90

ناتوره کانسپت بژ Nature Concept Beige

Nature Concept Beige
30x90

ناتوره کانسپت بن Nature Concept Bone

Nature Concept Bone
30x90

ناتوره کانسپت کوپر Nature Concept Cooper

Nature Concept Cooper
30x90

ناتوره کانسپت خاکستری Nature Concept Gray

Nature Concept Gray
30x90

ناتوره بژ

New Muro Nature Beige
30x65

ناتوره کوپر

New Muro Nature Cooper
30x65

Aloma Gold Matt

Aloma Gold Matt
1/5x60
1/5x90

Aloma Silver Matt

Aloma Silver Matt
1/5x60
1/5x90

سایزتعداد در جعبهمتراژ هر کارتن
30x30151.3
60x6041.4
30x9041.05