کرگرس / کرابن سرامیک Kergres / Keraben

سری اینونت Invent

کاشی و سرامیک کرگرس / کرابن مدل اینونت Invent در سایز 60x60 با رنگ بژ و قهوه‌ای طراحی و تولید شده است.
این مجموعه از کرگرس با سطح صاف پولیش برای استفاده در کف منازل مسکونی و لابی مناسب است.

کاشی کرگرس اینونت
کاشی کرگرس اینونت
فیس‌های کرگرس اینونت
Invent Faces
کاشی کرگرس اینونت Invent Brown Polished Glossy

Invent Brown Polished Glossy
58x58

کاشی کرگرس اینونت Invent Beige Polished Glossy

Invent Beige Polished Glossy
58x58

سایزتعداد در جعبهمتراژ هر کارتن
58x5841.35