کاشی تبریز TABRIZ TILE

سری هیلتون HILTON

کاشی تبریز هیلتون Hilton در سایز 30x90 برای دیوار و 30x30 برای کف و در رنگ بژ با سطح صاف و قالب‌دار پولیش طراحی و تولید شده است. این سری از کاشی تبریز دارای 1 سطح قالب‌دار و دکور A و B در سایز 30x90 می‌باشد. همچنین حاشیه و قرنیز این سری نیز در سایز 9.5x90 و 3x90 در نظر گرفته شده است.
این سری از کاشی تبریز برای استفاده در کف و بدنه سرویس، آشپزخانه و بین‌کابینتی و دیوار راه پله مناسب است.

کاشی تبریز هیلتون Tabriz Tile Hilton
HILTON

COLOR Luxury and valuable colors, Warm biege and golden colors, together make a brilliant space for everybody and every time. APPLICATION Hilton Designed and Produced for use Inner Decoration (Walls), Hygienic Spaces (Clinics, Hospitals, Pharmacies), Kitchens, Toilets, Bathrooms, Business Places, Offices. PHILOSOPHY Inspired by Nature and tried to show it through Natural colors and designs

فیس‌های HILTON
HILTON Faces
کاشی تبریز هیلتون Hilton Beige

Hilton Beige
30x90

کاشی تبریز Hilton Beige Relief

Hilton Beige Relief
30x90

کاشی تبریز هیلتون بژHilton Beige A Decor

Hilton Beige A Decor
30x90

کاشی تبریز هیلتون بژ Hilton Beige B Decor

Hilton Beige B Decor
30x90

سایزتعداد در کارتنمتراژ هر کارتن
30x9041.05
30x30151.35