کاشی کرگرس KERGRES

سری دراپ Drop

کاشی کرگرس دراپ
کاشی کرگرس دراپ
فیس‌های کاشی کرگرس دراپ
Drop Faces
سایزتعداد در جعبهمتراژ هر کارتن
60x6041.4