کرگرس / کرابن سرامیک Kergres / Keraben

سری دنیا Denia

کاشی کرگرس کرابن سرامیک مدل دنیا Denia در سایز 30x60 با رنگ کرم و سطح پولیش برای دیوار و سایز 30x30 همرنگ با دیواره برای کف طراحی و تولید شده است. کرگرس مدل دنیا Denia دارای 3 دکور تک گل، آرت و کانسپت در سایز 30x60 و همچنین حاشیه قرنیز در سایز 15x30 می‌باشد.
کاشی کرگرس دنیا Denia برای استفاده در کف و بدنه سرویس، آشپزخانه و بین‌کابینتی مناسب است.

کاشی کرگرس دنیا
کاشی کرگرس دنیا
فیس‌های کرگرس دنیا
Denia Faces
کرگرس دنیا Denia Modul Cream

Denia Modul Cream
30x60

کرگرس دنیا Denia Cream

Denia Cream
30x60

کرگرس دنیا Denia Concept Cream

Denia Concept Cream
30x60

کرگرس دنیا Denia Art Cream

Denia Art Cream
30x60

کرگرس دنیا Denia Cream

Denia Cream
30x30

کرگرس دنیا Zocalo Denia Cream

Zocalo Denia Cream
15x30

کرگرس دنیا Aloma Gold Glossy

Aloma Gold Glossy
1.5x60

کرگرس دنیا Listelo Denia Gold

Listelo Denia Gold
5x60

سایزتعداد در جعبهمتراژ هر کارتن
30x6061.05
30x30151.3