کرگرس / کرابن سرامیک Keraben / Kergres

سری آلتئا Altea

کاشی کرگرس / کرابن سرامیک مدل آلتئا Altea در سایز 30x60 برای دیوار و 30x30 برای کف با سطح پولیش (خیلی براق) و رنگ سفید طراحی و تولید شده است. کاشی کرگرس آلتئا طرح کلکته بوده و 3 دکور تگ گل، آرت و کانسپت برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین یک حاشی و قرنیز زوکالو در سایز 15x30 نیز در این مجموعه موجود است. کاشی کرگرس آلتئا برای استفاده در کف و بدنه سرویس، آشپزخانه و بین‌کابینتی و دیوار Tv Room مناسب است.

کاشی کرگرس آلتئا
کاشی کرگرس آلتئا
فیس‌های کرگرس آلتئا
Altea Faces
کرگرس آلتئا Altea Modul White

Altea Modul White
30x60

کرگرس آلتئا Altea White

Altea White
30x60

کرگرس آلتئا Altea Concept White

Altea Concept White
30x60

کرگرس آلتئا Altea Art White

Altea Art White
30x60

کرگرس آلتئا Altea Zocalo White

Altea Zocalo White
15x30

کرگرس آلتئا Altea White 30x30

Altea White
30x30

کرگرس آلتئا Altea Gray Listelo

Altea Listelo Gray
5x60

کرگرس آلتئا Aloma Silver Glossy

Aloma Silver Glossy
1.5x60

سایزتعداد در جعبهمتراژ هر کارتن
30x6061.05
30x30151.3