به طور خاص به عنوان رادیاتور در فضای استانداردی که برای این منظور قرار دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابعاد و آکس استاندارد، ظرفیت گرمایشی ویژه بسیار بالا و توجه به زیبایی دکوراتیو بودن محصول در عین سادگی از ویژگی‌های خاص این دسته است. این گروه از رادیاتورهای دکوراتیو شامل 7 مدل است.