همچنان که از اسم آن پیداست، می‌تواند به عنوان جداکننده فضا به کار رود. این سری از رادیاتورهای رادیاکو شامل 5 مدل است. شیرهای ورود و خروج آن می‌تواند بر اساس نظر طراح یا سازنده در هر کجا تعبیه شود. این شیرهای ورود و خروج می‌تواند در بالا، پایین یا از کنار و عمود بر رادیاتور (مانند رادیاتورهای معمولی) قرار بگیرد. بدیهی است در صورت نصب روی زمین و با فاصله از دیوار، لوله‌کشی آن باید از قبل پیش‌بینی شده باشد. از این رادیاتورها برای جداسازی فضاها و پارتیشن در فضای منزل و دفاتر کار استفاده می‌کنند.