کاشی تبریز TABRIZ TILE

سری ویو Wave

کاشی تبریز ویو Wave در سایز 25x75 و رنگ بژ روشن، بژ تیره، طوسی (خاکستری) روشن . طوسی (خاکستری) تیره با سطح برجسته و قالب‌دار طراحی و تولید شده است. این سری از کاشی تبریز دارای 1 سطح قالب‌دار برای هر رنگ، 1 دکور بژ و 1 دکور طوسی (خاکستری) و 2 پریکات با 2 فیس متفاوت با رنگ بژ و طوسی (خاکستری) می‌باشد. برای کف این مجموعه، کاشی ویو 30x30 با رنگ بژ تیره و کاشی D236 و D238 در نظر گرفته شده است.
کاشی تبریز ویو Wave برای استفاده در کف و بدنه سرویس، آشپزخانه و بین‌کابینتی مناسب است.

فیس‌های ویو
Wave Faces
Wave Light Gray کاشی تبریز ویو

Wave Light Gray
25x75

Wave Light Beige کاشی تبریز ویو

Wave Light Beige
25x75

Wave Dark Beige کاشی تبریز ویو

Wave Dark Beige
25x75

Wave Dark Gray کاشی تبریز ویو

Wave Dark Gray
25x75

Wave Light Gray Relief کاشی تبریز ویو

Wave Light Gray Relief
25x75

Wave Dark Gray Relief کاشی تبریز ویو

Wave Dark Gray Relief
25x75

Wave Light Beige Relief کاشی تبریز ویو

Wave Light Beige Relief
25x75

Wave Dark Beige Relief کاشی تبریز ویو

Wave Dark Beige Relief
25x75

Wave Gray Decor کاشی تبریز ویو

Wave Gray Decor
25x75

Wave Beige Decor کاشی تبریز ویو

Wave Beige Decor
25x75

Wave Beige Precut (2Face) Decor کاشی تبریز ویو

Wave Beige Precut (2Face) Decor
25x75

Wave Gray Precut (2Face) Decor کاشی تبریز ویو

Wave Gray Precut (2Face) Decor
25x75

کاشی تبریز ویو

Aloma Silver Matt
2x75

کاشی تبریز ویو

Aloma Gold Special Matt
1.5x75

سایزتعداد در کارتنمتراژ هر کارتن
25x7561.13
30x30151.3