کرگرس / کرابن سرامیک Kergres / Keraben

سری مریت Merit

کاشی و سرامیک کرگرس / کرابن سرامیک مدل مریت Merit در سایز 25x100 و 50x100 با رنگ بژ و بن (استخوانی) با سطح صاف مات طراحی و تولید شده است.
همچنین این سری از کرگرس دارای 2 موزائیک با رنگ بژ و بن (استخوانی) در سایز 33x33 می‌باشد.
کاشی و سرامیک کرگرس / کرابن برای استفاده در کف و دیوار سرویس، آشپزخانه و بین‌کابینتی، دیوار محوطه استخر و دیوار Tv Room مناسب است.

فیس‌های کرگرس مریت
Merit Faces
کرگرس مریت Merit Beige

Merit Beige
50x100

کرگرس مریت Merit Bone

Merit Bone
50x100

کرگرس مریت Merit Beige 25x100

Merit Beige
25x100

کرگرس مریت Merit Bone 25x100

Merit Bone
25x100

کرگرس مریت Mosaic Merit Beige 33x33

Mosaic Merit Beige
33x33

کرگرس مریت Mosaic Merit Bone 33x33

Mosaic Merit Bone
33x33

سایزتعداد در جعبهمتراژ هر کارتن
50x10031.47
25x10051.21