لوادو Levado

سرامیک کرگرس لوادو Kergres Levado
سرامیک کرگرس Kergres

سری لوادو Levado


سرامیک پرسلان کرگرس سری لوادو در رنگ سفید، بژ، مشکی و پیرلا Pearla و در سایز 40x120 و 40x40 طراحی و تولید شده است.
فیس‌های سرامیک پرسلان کرگرس سری لوادو
Levado Faces
سرامیک کرگرس لوادو Levado Black

Levado Black
40x120

سرامیک کرگرس لوادوLevado Black Concept

Levado Black Concept
40x120

سرامیک کرگرس لوادو Levado Beige

Levado Beige
40x120

سرامیک کرگرس لوادو Levado Beige Concept

Levado Beige Concept
40x120

سرامیک کرگرس لوادو Levado Pearla

Levado Pearla
40x120

سرامیک کرگرس لوادو Levado Pearla Concept

Levado Pearla Concept
40x120

سرامیک کرگرس لوادو Levado White

Levado White
40x120

سرامیک کرگرس لوادو Levado White Concept

Levado White Concept
40x120

سایزتعداد در کارتنمتراژ هر کارتن
40x12031.44